Mercedes-Benz

Pojištění.

Naše společnost zprostředkovává zákazníkům v rámci produktu Mercedes-Benz Autopojištění veškeré na trhu nabízené pojistné produkty pro oblast pojištění vozidel. Spolupracujeme výhradně s pojišťovacími ústavy, jejichž pověst v oblasti pojištění vozidel zaručuje vysokou úroveň poskytovaných služeb. Na základě exkluzivních smluv s pojišťovnami Vám v rámci leasingové nebo úvěrové smlouvy zajistíme pojištění za velmi výhodných podmínek. Zároveň Vás ušetříme veškeré administrativy související s uzavíráním a správou individuálních pojistných smluv. Ať již je pojištění sjednáno v rámci smlouvy o financování nebo samostatně, nabízíme Vám takové výhody, které jsou na trhu výjimečné.

  • Havarijní pojištění se sazbou nižší až o 50% ve srovnání s běžnými sazbami získáte hned, bez ohledu na dodatečné zabezpečení vozu, dobu bezeškodního průběhu, nebo lokalitu, kde budete vůz přihlašovat
  • Pojistná sazba je fixována na celou dobu trvání smlouvy bez ohledu na případné škodní události
  • Pojistné je rozloženo do měsíčních splátek bez navýšení
  • Asistenční služby jsou součástí pojištění
  • Pojištění uzavřete hned při převzetí vozu, odjíždíte tedy již s pojištěným vozem.
Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody související s poškozením či zničením vozidla v důsledku havárie, vandalismu nebo živelní události, a také rizika jeho odcizení.

Pojištění odpovědnosti

Každý vlastník motorového vozidla musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Uzavření povinného ručení prostřednictvím MBFS pro Vás představuje odstranění veškeré administrativy, platbu v měsíčních splátkách a neměnnost pojistné sazby po celou dobu trvání smlouvy.

Pojištění na fakturovanou cenu

Tento pojistný produkt představuje možnost pojistit Vaše vozidlo proti ztrátě jeho hodnoty, která klesá s každým ujetým kilometrem. S pojištěním na fakturovanou cenu Vám bude v případě odcizení vozu nebo totální škodě vyplacena částka ve výši 100% pořizovací ceny vozidla.

Pojištění schopnosti splácet

Toto pojištění pokrývá 100% nesplaceného zůstatku financování v případě úmrtí či trvalé invalidity. Tento pojistný produkt umožňuje ponechat si Vaše vozidlo bez jakýchkoliv finančních závazků a chrání tak Vaši rodinu, majetek i Vaše podnikání.

Doplňková pojištění

V rámci pojištění odpovědnosti lze sjednat další pojistné produkty.

Pojištění GAP

Tento pojistný produkt kryje rozdíl mezi časovou cenou vozidla a výší finančního závazku zákazníka, který může vzniknout předčasným ukončením smlouvy v důsledku totální škody nebo odcizení vozidla. Časová cena vozidla je rovně ceně, kterou by vozidlo mělo, kdyby bylo prodáváno jako ojeté v době vzniku pojistné události.