Mercedes-Benz

Charita

Příspěvek na nový BabyBox
Charita má zdarma zapůjčené nákladní vozidlo

Dlouholetá spolupráce s olomouckou Charitou vyústila na konci dubna předáním nákladního vozu Fuso Canter. Vzhledem k tomu, že Arcidiecézní Charita potřebuje převážet značné množství materiálů, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, postelí, humanitární pomoc do zahraničí, nabídku využívání vozidla Fuso arcibiskup Msgr. Graubner, sekretář pan Petr Gatnar s nadšením přijali. Ředitel Charity pan Václav Keprt poděkoval zejména našemu prodejci panu Nohlovi, od kterého tato nabídka vzešla. Pan ředitel Keprt doplnil: "Tato pomoc se nám bude hodit, protože při našich omezených finančních možnostech bychom na takové vozidlo nesehnali prostředky". Předávání vozu proběhlo za účasti vedení naší společnosti pánů Gerharda Sulzbachera a Mariana Raucha, a vedení Charity Msgr. Graubnera, pana Keprta a pana Gatnara.

Dar oblastnímu spolku ČČK Olomouc

Oblastní spolek ČČK Olomouc vyslovil poděkování za dar, který naše společnost CENTRUM Moravia, spol. s r.o. poskytla do slosování na XXXII. Společenském večeru pro bezpříspěvkové dárce krve.