Mercedes-Benz

Pojištění schopnosti splácet

Toto pojištění pokrývá 100% nesplaceného zůstatku financování v případě úmrtí či trvalé invalidity. Tento pojistný produkt umožňuje ponechat si Vaše vozidlo bez jakýchkoliv finančních závazků a chrání tak Vaši rodinu, majetek i Vaše podnikání.

Proč uzavřít pojištění schopnosti splácet?

  • Potřebujete komplexní ochranu po dobu financování vašeho vozidla.
  • V případě úmrtí smlouva předčasně zaniká a v případě nesplacení zůstatku hrozí odebrání vozidla leasingovou společností.
  • Povinnost hradit měsíční splátky trvá i v případě trvalé invalidity v důsledku vážného úrazu nebo onemocnění.
  • Abyste se vyhnuli takovýmto nepříjemným situacím, měli byste chránit Vaši rodinu, majetek i Vaše podnikání.

Pojištění schopnosti splácet pokrývá nesplacený zůstatek financování, zaručuje kontinuitu činností Vašeho podnikání tím, že přebírá zodpovědnost za nesplacený zůstatek a umožňuje ponechat si Vaše vozidlo bez jakýchkoliv finančních závazků.

V případě úmrtí bude vlastnictví vozidla převedeno na oprávněnou osobu a z pojistného krytí uhrazen nesplacený zůstatek na Vaší smlouvě. Pokud jste se stali obětí nehody nebo trpíte závažnou chorobou a nejste schopen pracovat, bude vyplacen nesplacený zůstatek financování.

Naše nabídka produktu:

  • Typ pojištěného financování: úvěr a leasing
  • Doba trvání: 1-7 let
  • Typ pojištěné osoby: soukromá osoba nebo živnostník
  • Věkový limit: 18-65 let