Mercedes-Benz

Pojištění GAP

Tento pojistný produkt představuje možnost pojistit vozidlo proti ztrátě jeho hodnoty, která klesá s každým ujetým kilometrem a dobou, kdy je vozidlo v provozu. Při úplném zničení vozu (tzv. totální škoda) nebo jeho odcizení pokrývá běžné havarijní pojištění pouze škodu do výše aktuální časové ceny vozidla, pojistné plnění je navíc sníženo o sjednanou spoluúčast.

Pojištění GAP spolu s havarijním pojištěním umožňuje získat 100% ceny, která byla uhrazena při pořízení nového vozu a to včetně spoluúčasti.